MAREKI TERVISELEHT

9/17/2006

Ülisurmav tuberkuloos külvab Aafrikas hirmu

Möödunud nädalal aset leidnud erakorralise kokkusaamise käigus otsustasid Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), Lõuna-Aafrika meditsiiniliste uuringute nõukoda ning paljude Aafrika riikide tervishoiujuhid algatada laialdase koostööprojekti, mille eesmärgiks on välja selgitada, kui laialt on mandril levinud ülimalt letaalne tuberkuloosivorm, mida on hakatud kutsuma nimetusega Ulatusliku Ravimiresistentsusega Tuberkuloos (Extensive Drug Resistant TB - XDR-TB), teatab New Scientist. XDR-TB on eriti ohtlik just HIV-positiivsetele inimestele. Näiteks on teada juhtum, kus Lõuna-Aafrika Vabariigi KwaZulu haiglasse pöördunud 53st seda põdevast HIV-positiivsest patsiendist suri koguni 52. Kõigil hukkunutel leiti sama haigustüvi ning peaaegu kõik nad surid 25 päeva jooksul ehk siis oluliselt kiiremini kui kolm kuud, mis laboritulemuste selgumiseks aega läks. XDR-TB tegelik levik Aafrikas on suur küsimärk ka ekspertidele, sest seni suudeti seda tuvastada vaid Lõuna-Aafrika Vabariigi laborites. Asjatundjad peavad siiski väga tõenäoliseks, et ülimalt ohtlik tuberkuloosivorm on levinud ka teistes Musta Mandri riikides.