MAREKI TERVISELEHT

7/10/2006

Ettevõtluse arendusraha läheb Eestis peamiselt teadusele

Euroopa Liidu tõukefondide raha jaotuskava näeb ettevõtluse arendamiseks ette 5,6 miljardit krooni, millest enamik läheb teadusasutustele, kirjutab Äripäev. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni asepresident Marina Kaas on kava suhtes kriitiline, öeldes, et rakenduskava rahastamise plaani lähemal uurimisel selgub, et ka uuel perioodil suunatakse lõviosa vahenditest ettevõtluse toetamise sildi all teadus-arendusasutustele ja nendega seotud abistruktuuridele. Ta tõi näiteks, et meetme "Koostöö arendamine ettevõtete ja teadus- ning haridusasutuste vahel, edukas teadmiste- ja tehnoloogiasiire" taga peitub 1,4 miljardit krooni ülikoolide Spinno programmile ja teadus-arenduskeskuste loomiseks. Majandusministeeriumi struktuurifondide talituse peaspetsialisti Külli Kraneri sõnul keskendub nende juhitav rakenduskava ettevõtete arengu ja tootlikkuse kasvu toetamisele, kuid tuleb arvesse võtta, et kavas määratletakse vaid üldised arengusihid ja tegevused, mitte konkreetsed tegevused.