MAREKI TERVISELEHT

8/22/2006

Britid koguvad poolelt miljonilt inimeselt geeniproovi

Suurbritannias algatatakse kõigi aegade mahukaim DNA-proovide uurimisprojekt, mille raames analüüsitakse, kuidas geenid ja keskkonnamõjurid suurendavad levinud tõbedesse haigestumise riski, teatab New Scientist. Suurbritannia "Biopanga" projekti raames alustatakse peagi poole miljoni 40-69 aastase vabatahtlikku värbamist ehk siis teisisõnu kaasatakse uuringutesse ca 1% riigi elanikkonnast. Eelnevalt viidi läbi 3800 inimest hõlmanud pilootprojekt, mis sai rahvusvahelistelt ekspertidelt kiitva hinnangu. Iga geeniprojektis osaleja annetab väikese koguse oma uriini ja verd ning vastab detailsele küsimustikule oma elustiili, tervise ja elukeskkonna kohta. Uurijad kavatsevad projektis osalejaid kuni nende surmani jälgides kindlaks teha geneetilisi ja keskkonnamõjureid, mis suurendavad teatud tõbedesse haigestumise riski ja mõjutavad elukvaliteeti ning eluea pikkust. Teadlased loodavad, et kui uuringute käigus suudetakse tuvastada teatud haigusriske tõstvaid geene, võivad neid omavad inimesed muuta oma elustiili, et haigestumise tõenäosust vähendada. Asjatundjate hinnangul võivad mahuka uurimistöö tulemused viia ka senisest efektiivsemate ravimite ja raviviiside loomiseni. Sarnane geeniprojekt on ettevalmistamisel ka Ameerika Ühendriikides, kus sellega tegelevad riikliku inimgenoomi uurimisinstituudi teadurid.