MAREKI TERVISELEHT

8/27/2006

Uuring: rotid tunnevad inimestest lähisugulased lõhna järgi ära

Chicago ülikooli teaduri Erin Ablesi töörühma läbi viidud eksperimentide käigus selgus, et rotid suudavad sarnase kehalõhna põhjal ära tunda geneetilises suguluses olevaid inimesi, teatab New Scientist. Uurijad harjutasid laborirotte vabatahtlike kehalõhnaga ning jälgisid seejärel nende reageeringut võõrastele lõhnadele. Selgus, et rotid uurisid juba tuttava lõhnaga inimesega lähisuguluses oleva inimese lõhnaproovi lühemat aega kui täiesti võõra inimese proovi. Leid annab lisakaalu teooriale, mille kohaselt on geneetilises suguluses olevatel inimestel sarnane kehalõhn ning selle eripäradel on geneetiline baas. Varasemates uurimistöödes on leitud vihjeid sellegi kohta, et ka inimesed ise suudavad eristada oma lähisugulase lõhna võõra inimese lõhnast. Ablesi hinnangul on tegemist evolutsiooni käigus tekkinud võimega, mis takistab inimesel sugulasega paaritumast.