MAREKI TERVISELEHT

8/26/2006

Eesti läänerannikul avastati uued sinivetika levikualad

Keskkonnakaitseinspektorid avastasid rannikumere kontrollil Vormsi saare idarannikul Norby lähistel ligi kilomeetri pikkusel lõigul sinivetikad, teatab EPL. Sinivetikatega on saastunud ka Rukkirahu ja Sõmeri laiu idakülg. Keskkonnainspektsiooni Läänemaa osakonna juhataja Tõnis Ulmi arvates on ka seekord tegemist mürgise sinivetikaga Nodularia spumigena , mis avastati augustikuu alguspäevadel Topu lahes ja mis püsib seal siiani. Ulmi hinnangul on mürgivetikas kandunud Vormsi lähistele ja Topu lahte samal ajal. Reostus on visuaalsel vaatlusel sarnane ning reostusalad paiknevad samal kõrgusjoonel. Augusti algusest tänaseni ei ole Väinameres olnud olulist veetõusu, mis peseks rannad sinivetikast puhtaks. Veetõus saabub ilmselt esimeste tugevamate läänetuultega. Seni tasub inimestel vetikate levikualal vetteminekuga ettevaatlik olla, sest tervisekaitseinspektsiooni hinnangul võib sinivetikas mõjuda suplejale vaevusi tekitavalt.