MAREKI TERVISELEHT

9/18/2006

Vähiravim aeglustas hiirtel lihasdüstroofiat

Eksperimentaalne vähiravim trihostatiin A (TSA) aeglustas lihasdüstroofiat põdevatel hiirtel haiguse kulgu, mis annab lootust, et seda surmavat tõbe võidakse inimestel tulevikus ravida lihtsa tabletiga, kirjutab New Scientist. TSAd katsetatakse melanoomiravis ja see toimib tekitades muutusi teatud valkudes. Burnhami instituudi teadur Pier Puri ja ta kolleegid teatasid ajakirja Nature Medicine vahendusel, et nad andsid TSAd lihasdüstroofiat põhjustava muundgeeniga hiirtele igapäevaselt kolme kuu vältel ning korraldasid närilistele seejärel jooksurattas katsed. Ravimit manustanud hiired suutsid rattas joosta keskmiselt 20 minutit ning nende TSA-ravi mitte saanud liigikaaslased vaid ca 12,5 minutit. Teadurid tegid ka kindlaks, et eksperimentaalne vähiravim suurendab lihasjõudlust mõjutades organismis indirektselt lihaskasvu soodustava valgu follistatiini tootmist. TSA eeliseks on see, et ravimit saab tarvitada tableti kujul - paljud muud katsejärgus olevad raviviisid eeldavad palju keerukamaid protseduure, näiteks geeniravi. Lihasdüstroofiat on mitut erinevat liiki, ent neist kõige levinum kannab nime Duschenne'i lihasdüstroofia. Antud tõvevormi puhul tekitavad teatud mutatsioonid lihasvalgus nimega düstrofiin olukorra, kus patsiendi lihased taandarenevad pidevalt, mis viib viimaks hingamisraskuste ning surmani juba kahekümnendates eluaastates.