MAREKI TERVISELEHT

10/02/2006

Kriisireguleerimise õppusel ohjeldati linnugripi leviohtu

Esmaspäeval Tallinna vanglas alanud siseministeeriumi korraldatud kriisireguleerimise kompleksõppusel Pandora 2006 ohjeldati linnugripi leviohtu, vahendab ETV24 siseministeeriumi teadet. Vanglas läbiviidud õppuse eesmärk oli kontrollida justiitsministeeriumi hädaolukorra lahendamise kava ning vangla kriisimeeskonna ja meditsiinipersonali tegevust kriisiolukorras. Tänase õppuse stsenaariumi järgi toodi hiljuti Eestisse neli kinnipeetavat ühest Aasia riigist, mis on ÜRO tervishoiuorganisatsiooni hinnangul kuulutatud inimestele kergeltnakkuva linnugripi ohuga maaks. Esialgu ületoodud kinnipeetavatel mingeid haigussümptomeid ei avastatud, kuid hiljem halvenes nende terviseseisund järsult.Kuna vangid saabusid linnugripi leviohuga riigist, võeti sündmus kõrgendatud tähelepanu alla. Olukord vanglas kutsus esile teiste kinnipeetavate ning nende omaste linnugripihirmust tingitud paanika ja rahutused, mis nõudsid reageerijatelt adekvaatset tegutsemist. Teisipäeval jätkub kriisireguleerimisõppus Tallinna lennujaamas, kus mängitakse läbi inimgripi jõudmine Eestisse nakatunud lennureisijate kaudu.

Vaata ka: