MAREKI TERVISELEHT

10/30/2006

Ravimi hanketa ostmisele karistust ei järgne

Kuigi HIV-positiivsete ravimi Epivir ostmisel vaadati mööda seadusest ja kahjustati ministeeriumi mainet, ei pidanud sotsiaalministeerium vajalikuks ametnikke karistada, sest riik kahju ei saanud, teatab Postimees. Postimees kirjutas 19. oktoobril, et sotsiaalministeerium kuulutas 2005. aastal HIV-positiivsetele mõeldud ravimi ostmiseks riigihanke välja alles mitu kuud pärast seda, kui hanke võitja oli tegelikult juba välja valitud. Pärast artikli ilmumist korraldati sotsiaalministeeriumis kõnealuse hanke audit, mis tuvastas riigihangete seaduse rikkumise. Siseaudiitorid pidasid osaliselt eksitavaks põhjendust, et riigihange tehti väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetlusena konkurentsi puudumisel. Kokkuvõttes järeldasid audiitorid, et kuigi seadust rikuti, ei põhjustatud ravimi ostmisel riigile rahalist kahju, kuna see osteti kokkuleppehinnaga ning avatud hange ei oleks toonud soodsamat hinda. Sotsiaalministeeriumi juhtkond otsustas, et karistada keegi ei saa, sest rikkumisi ei pandud toime isikliku kasu nimel, vaid soovist tagada ravi HIV-positiivsetele haigetele, kelle arvu hüppelise kasvuga ei osatud eelarvet koostades arvestada.

Vaata ka: