MAREKI TERVISELEHT

10/27/2006

Sotsiaalministeerium: Epiviri hankega ei tekitatud riigile rahalist kahju

Sotsiaalministeeriumis läbi viidud HIV-positiivsete ravimi Epivir (lamivudiin) hanke audit järeldas, et riigile rahalist kahju ei tekitatud ja isiklikku kasu ükski ametnik ei saanud. Samas tuvastas audit ministeeriumi teatel riigihangete seaduse rikkumise ning näitas, et ravimite hankimiseks oleks saanud ja pidanud kasutama teisi teid. Samuti leiti, et garantiikirja väljastamine GlaxoSmithKline Eesti OÜ-le ei olnud vajalik, sest riigieelarve seaduse §31 sätestab, et riigiasutus võib sõlmida lepinguid esemete ostmiseks või teenuste tellimiseks eelseisvate eelarveaastate arvel tingimusel, et ühelgi eesseisval eelarveaastal täitmisele kuuluvate lepingujärgsete maksete maht kokku ei ületa 50% temale jooksvaks eelarveaastaks ettenähtud vastava kuluartikli summast. Audit tuvastas riigihangete seaduse rikkumise, kuna riigihanke läbiviimist alustati pärast ravimite tarne toimumist. Sotsiaalministeeriumi juhtkond otsustas, et karistada keegi ei saa, sest rikkumisi ei pandud toime isikliku kasu nimel, vaid soovist tagada HIV-positiivsetele haigetele hädavajalik ravi ning väheste teadmiste tõttu riigihanke läbiviimisel.

Vaata ka: