MAREKI TERVISELEHT

7/26/2006

Satelliit CALIPSO jäädvustas vulkaanilise pilve


Ameerika Ühendriikide kosmoseagentuuri (NASA) ilmastikusatelliidi CALIPSO esimeselt pildilt on näha maakerale pool tiiru peale teinud vulkaaniliste lendainete pilv, teatab New Scientist. Uudse tehnoloogia abil atmosfääris liikuvatest pilvedest ja aerosoolide kogumitest vertikaalseid pilte tegev CALIPSO tegi oma esimese jäädvustuse (ülemine pilt) 7. juunil ning spetsialistid avastasid sellelt 20 kilomeetri kõrgusel Indoneesia kohal hõljuva, peamiselt vääveldioksiidist koosneva pilve. Antud pilv tekkis 17.000 kilomeetri kaugusel asuval Kariibi mere saarel Montserratil 20. mail, kui seal paiknev vulkaan "tulistas" vulkaanilist tuhka kuni 17 kilomeetri kõrgusele atmosfääri (vasakpoolne pilt). CALIPSO projektis osalev NASA Langley uurimiskeskuse teadur Chip Trepte selgitas, et tegemist ei olnud suure vulkaanipurskega ja seega näitab selle jälegede leidmine atmosfäärist 18 päeva hiljem, et CALIPSO on väga heas töökorras. CALIPSO ning ta samuti pilvestruktuuride uurimiseks loodud sõsarsatelliit CloudSat saadeti orbiidile 28. aprillil. CALIPSO peamiseks ülesandeks on uurida atmosfääris lendlevaid aerosoole - tillukesi tolmu-, tahma- ja muud tüüpi osakesi, mille roll ilmastiku kujunemisel ja kliimamuutustes on seni täpselt teadmata. Kolmeaastase missiooni jooksul peaks CALIPSO koguma piisavalt informatsiooni analüüsimaks aerosoolide mõju globaalsetele kliimamuutustele. Samuti aitab CALIPSO loodetavasti teadlastel senisest paremini mõista, mil moel moodustuvad polaaralade kohale osooniaugud ning jälgida tolmutormidest ja metsapõlengutest õhku paiskuvate aerosoolide globaalset liikumist atmosfääris.