MAREKI TERVISELEHT

7/26/2006

Toolse linnusest leiti Liivi sõja aegne puupõrand

Esimesed suuremad arheoloogilised kaevamised Toolsel tõid idapoolsest väravatornist välja Liivi sõja aegse hästi säilinud puupõranda, kirjutab Virumaa Teataja. Et Virumaa Muuseumidel on plaanis konserveerida Toolse ordulinnuse (pildil) idapoolne väravatorn, tuli enne teha proovikaevamised. Toolse linnuses mai lõpust jaanipäevani kestnud arheoloogiliste kaevamiste käigus jõuti paksu elutegevuskihini. Kihi alt tuli välja 16. sajandi teise poole jääv puupõrand, mis ei ole väravatornile omane - tundub, et algse väravatorni võtsid 1558. aastal linnuse vallutanud venelased kasutusele eluruumina ja seepärast ehitasid puupõrand, rääkis Eesti kirjandusmuuseumi teadur Tõnno Jonuks. Kultuurkihist leitud iseloomulikud savinõukillud annavad teada, et ruumi kasutati Liivi sõja ajal ja ka pärast seda.