MAREKI TERVISELEHT

9/12/2006

38% eestimaalastest ostab iga nädal mahla

Turu-uuringute AS viis läbi mahlatarbimise uuringu, mille andmetel ostab 38% Eesti elanikest iga nädal täismahla, kirjutab SL Õhtuleht. Kõige enam on naturaalsete mahlade ostjate hulgas 20–39 aastasi, kelle netosissetulek pereliikme kohta ületab kuus 6000 krooni ja kelle pere on kolmeliikmeline. Tarbijate peamiseks ostumotiiviks on mahla naturaalsus, vitamiinirikkus ja tervislikkus. Hommikusöögi juurde joob täismahla 15% vastanutest. Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhi Sirje Potisepa sõnul selgus, et noorte puhul aitaks mahlajoomisele kaasa konkreetne teadmine mahla kasulikkusest. Eakamad inimesed eelistavad aga hommikumahla seepärast, et seda pole vaja eraldi valmistada. 30–39 aastastele on mahlajoomisel kõige tähtsam argument see, et mahl on investeering tervisesse. Uuringust selgus, et 36% vastajatest ei osta mahla mitte kunagi.