MAREKI TERVISELEHT

9/05/2006

Autism seostati vanemate isadega

Ajakirjas Archives of General Psychiatry tutvustatud Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide teadlaste uurimistööst ilmnes, et vanemate isade lastel on oluliselt kõrgem autismi ilmnemise tõenäosus, teatab BBC. Teadurite kinnitusel on autismioht enam kui 40-aastaste meeste lastel koguni 6 korda kõrgem kui alla 30-aastaste meeste lastel. Ema vanusel ei leitud analüüsi käigus seost lapse autismiriskiga olevat. Tegemist on järjekordse leiuga, mis näitab, et sarnaselt naistele tiksub ka meeste jaoks "bioloogiline kell". Ekspertide hinnangul võib avastus olla võtmetähtsusega mõistmaks autismi tekke geneetiliste mehhanismide põhimõtteid. Autismi ning sellega seotud tervisehäireid diagnoositakse iga aastaga aina enam ning kui veel kahe aastakümne eest diagnoositi autismi viiel lapsel kümnest tuhandest, siis nüüd on sama näitaja juba 50 last 10.000 kohta. Asjatundjate arvates on selle peamiseks põhjuseks suurenenud teadlikkus ning asjaolu, et autismi diagnoos on parajasti "moes", ent juhtumite tõusu taga võib olla ka muid faktoreid. Eakamaid vanemaid on lapse ebanormaalse ajuarengu kõrgenenud riskiga seostatud ka mitmetes varasemates uurimistöödes. Seekordne avastus põhineb 132.271 lapse tervise- ja pereandmete analüüsil.