MAREKI TERVISELEHT

9/04/2006

Uus seadus saadab haiged kurjategijad kohe vangi

Uus seadusepunkt lubab sellest suvest kohtul tõbise kurjategija trellide taha saata kohe, kui vanglas on võimalik teda ravida, teatab Postimees. Justiitsministeeriumi andmetel jalutab vabaduses 48 kurjategijat, kelle karistuse kandmise alguse on kohus edasi lükanud. Lõviosa neist on saanud lisaaega nigelale tervisele viidates. Tõbise järjekordse haiguslehe esitamisel ei langeta pikendamisotsust kohtunik üksi, vaid koos prokuröri ja vangla esindajaga. Neil on nüüd õigus nõuda lisaks vanglaarsti arvamusele riiklikku ekspertiisi. Arstliku komisjoni otsuse põhjal annab vangla esindaja kohtule aga kohe vastuse, kas sellist tervisekahjustust on võimalik trellide taga ravida või mitte. Samuti ei luba seadusemuudatus kohtul karistust edasi lükata rohkem kui pool aastat senise ühe asemel. Karmilt jälgitakse sedagi, et kui teise astme kohus on edasilükkamise otsuse tühistanud, siis ei saa süüdimõistetu enam samadel alustel taotlust uuesti maakohtule esitada.