MAREKI TERVISELEHT

9/05/2006

Eurokomisjoni volinik pooldab tervishoiuturu avamist

Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik Markos Kyprianou teatas, et Euroopa Liidu liikmesriikide patsientidel peab olema vaba voli saada vajaduse korral ravi ükskõik millises euroliidu liikmesriigis, vahendab BBC. Päevalehe Financial Times kinnitusel soovib Kyprianou algatada Euroopa Komisjonis debati, milles ta kaitseb seisukohta, et Euroopa Liidu tervishoiuturg tuleb täielikult avada. Ainsa laiema piiranguna teeb ta ettepaneku kehtestada nõudmine, et patsient võib siirduda välisriiki ravile vaid siis, kui sama protseduuri pakutakse ta koduriigis sama hinna eest. Praegu tehakse vaid umbes 1% EL liikmesriikides läbi viidavatest operatsioonidest mõne teise euroriigi kodanikele. Kuigi tervishoiuturism on tõusuteel ning eriti agaralt käiakse mujal sooritamas ilulõikusi ning kunstliku viljastamise protseduure, on paljud euroliidu liikmesriigid seisukohal, et tervishoiuteenused peaksid jääma muudele teenustele kehtestatud üldist vabaturgu kehtestavast regulatsioonist välja. Juba on aset leidnud ka esimesed kohtuasjad. Nii näiteks leidis Euroopa Kohus maikuus Suurbritannia kodaniku Yvonne Wattsi juhtumit arutades, et kui patsiendi ravimine koduriigis "venib liigselt", peab tal olema võimalus saada ravi mõnes teises EL liikmesriigis.