MAREKI TERVISELEHT

9/20/2006

Muusikaõpingud parandavad lastel mälu

Ajakirjas Brain tutvustatud teaduslikust uuringust selgub, et muusikatunde võtvatel lastel on oma eakaaslastega võrreldes märkimisväärselt parem mälu, kirjutab Reuters. Hamiltoni ülikooli psühholoogia, neuroloogia ja käitumisteaduste professori Laurel Trainori juhitav uurimisrühm tegi kindlaks, et pärast vaid aasta kestnud muusikaõpinguid said neis osalenud 4-6 aastased lapsed standartsetes mälutestides paremaid tulemusi kui muusikat mitte õppivad lapsed. Trainori sõnul näitab leid, et muusikaõpingute tulemusena "ehitatakse" lapse aju üles pisut erineval moel, mis tagab paremad mäluvõimed. Varasemates uurimistöödes on täheldatud sedagi, et muusikaõpingutega tegelevatel lastel on nende näiteringis osalevate eakaaslastega võrreldes keskmiselt kõrgem IQ-tase.