MAREKI TERVISELEHT

9/19/2006

ADHD põhjustajateks võivad olla suitsetamine ning plii

Ajakirja Environmental Health Perspectives veebilehel avaldatud Wisconsini ülikooli teadurite uurimistööst ilmneb, et umbes kolmandik lastel diagnoositud aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ADHD) juhtumitest võib olla põhjustatud sünnieelsest kokkupuutest sigaretisuitsuga ning sünnijärgsest kokkupuutest seni kahjutuks peetud pliikogustega, vahendab AP. Uuringust selgus, et isegi väga madalad ja igapäevakasutuses lubatud pliikogused võivad tõsta lapsel ADHD tekke tõenäosust. ADHD on ajuhäire, mis esineb hinnanguliselt 4%-12% lastest. Selle diagnoosiga lapsed on tavaliselt hüperaktiivsed ja neil on raskusi paigalistumisega ning pikemalt ühele asjale keskendumisega. Vähemalt osaliselt on ADHD põhjused geneetilised. USA teadlaste uurimistöö raames analüüsiti peaaegu 4000 4-15 aastase lapse tervisenäitajaid, uuriti nende emadelt, kas nad suitsetasid lapse raseduse ajal ning mõõdeti laste vere pliisisaldust. Hilisemast andmete kõrvutamisest selgus, et raseduse ajal suitsetanud emade lastel esines ADHDd 2,5 korda suurema tõenäosusega. Samuti leiti, et lastel, kelle veres leidus pliid enam kui 2 mikrogrammi dekaliitri kohta, diagnoositi aktiivsus- ja tähelepanuhäiret 4 korda sagedamini kui nende eakaaslastel, kelle vere pliisisaldus jäi alla 0,8 mikrogrammi dekaliitri kohta. Ameerika Ühendriikide tervishoiunormide kohaselt ei peeta praegu laste tervisele ohtlikuks pliitaset kuni 10 mikrogrammi dekaliitri kohta.