MAREKI TERVISELEHT

9/30/2006

Tallinn kavandab turvasüsteemi üksikvanuritele

Tallinn kavandab süsteemi, mis võimaldab elektroonilist randmepaela omavatel üksikvanuritel saada tervisehäire puhul ühenduse turvatelefoniga, teatab ETV24. Johannese Rüütelkonna Soome ja Rootsi haru kavatsevad projekti käivitamiseks, 100 telefoni paigaldamiseks ning koolituseks eraldada Tallinnale miljon krooni. Soomes sarnane süsteem juba toimib, hõlmates ligi 100.000 inimest. Johannese Rüütelkond ning Trellecap/AEW-Turvapalvelu ja Medflight Finland esindajadkülastasid reedel Lasnamäe ja Mustamäe sotsiaalmaju ning Diakoonia Haiglat, et tutvuda elektroonilise turvasüsteemi käivitamise võimalustega ning langetada otsus otstarbekaima lahenduse osas. Veel tänavu paigaldatakse turvasüsteemi esimesed telefonid Lasnamäe sotsiaaalmajadesse ning mõnedesse Mustamäe üksikvanurite korteritesse.

Vaata ka:
Eakad inimesed on noortest optimistlikumad
Eakad mehed on oma seksuaaleluga rahul