MAREKI TERVISELEHT

9/29/2006

Haigekassa eelarve projekt annab perearstidele lisaraha

Haigekassa nõukogu kinnitas järgmise aasta eelarve projekti, millega hakatakse perearstidele maksma lisatasusid ennetustöö, perepraksiste ja kaugete tööde tarbeks, teatab ETV24. Alates järgmise aasta 1. juulist hakkab haigekassa perearstidele ennetustöö eest tulemustasu maksma, finantseerib uute perearstipraksiste avamist ja suurendab maal töötavate perearstide kaugusetasu kahekordseks. Perearstide kasutatava uuringute fondi määr tõuseb tuleval aastal 25%ni. Eriarstiabis suureneb raha hulk järgmisest aastast pea 18%, aastatel 2008-2010 igal aastal 10%. Hooldusravi rahastamine kasvab tuleval aastal 10% ulatuses. Haigekassa hinnangul peaks see tagama arstiabi kättesaadavuse kehtestatud piirides ja võimaldama kulumudeli põhimõtete rakendamise laboriuuringute valdkonnas. Tervishoiutöötajate tööjõukulude kasvuks plaanib haigekassa esialgu 12%, 2008.-2010. aastal vastavalt 10% aastas.

Vaata ka: