MAREKI TERVISELEHT

10/24/2006

Eesti tervishoiutöötajad ähvardavad streigiga

Eesti Arstide Liidu (EAL) laiendatud volikogu otsustas ETV24 teatel, et kui nõudmisi tervishoiu rahastamise suurendamiseks ja palgakokkuleppe sõlmimiseks eiratakse, hakatakse tegema ettevalmistusi töörahu katkestamiseks. EAL laiendatud volikogu, kus osalesid ka õdede ja hooldajate kutseliitude esindajad, kogunes esmaspäeval Mustamäe haiglas ning kokku oli kohal ligi 500 tervishoiutöötajat. Tervishoiutöötajate ühisavalduses märgitakse, et tervishoid ei ole Eesti vabariigis prioriteet ja tervishoiukulutuste osakaal järgmise aasta riigieelarves ei suurene hoolimata sellest, et Eestis on Euroopa Liidu riikidest halvim tervishoiu finantseerimine ja lühim keskmine eluiga. Tervishoiutöötajate esindajate väitel on valitsus seisukohal, et tervishoiusüsteemi finantseerimiseks piisab ravikindlustusmaksust laekuvast rahast ja kõik probleemid tuleb lahendada haigekassa eelarve vahenditega. Tervishoiutöötajate ühenduste hinnangul on Eesti meditsiini suurim kitsaskoht praegu töötajate puudus.

Vaata ka: