MAREKI TERVISELEHT

10/19/2006

Ühispöördumine juhib tähelepanu Eesti tervishoiu puudulikule rahastamisele

Meditsiinitöötajate, patsientide ja ravimitootjate liidud juhivad ühispöördumises tähelepanu tervishoiu puudulikule rahastamisele, mille tõttu väheneb arstiabi kättesaadavus, teatab PM Online. Ühisavalduses märgitakse, et Eesti on tervishoiukulutuste osakaalu ja keskmise eluea poolest Euroopa Liidu riikide hulgas viimasel kohal ja kuigi kiire majanduskasv ja eelarvevahendite suur ülelaekumine annavad olukorra parandamiseks väga head võimalused, ei soovi valitsus tervishoiu rahastamist suurendada. Erialaliitude sõnul seisab haigekassas üle ühe miljardi krooni jaotamata kasumit, kuid tervishoiuteenuste eest tasutakse endiselt hindadega, mis ei kata tegelikke kulutusi ja meditsiiniseadmete käibemaksu tõusu tõttu kaotavad haiglad veel 150 miljonit krooni raviraha. Pöördumisele on allakirjutanud Eesti Arstide Liit, Eesti Haiglate Liit, Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühing, Eesti Patsientide Esindusühing, Eesti Patsientide Nõukoda, Ravimitootjate Liit.

Vaata ka: