MAREKI TERVISELEHT

10/31/2006

Rinnavähk suguvõsas suurendab vähiriski ka ilma riskigeenita

Naistel, kelle lähisuguslastel on diagnoositud rinnavähki, on keskmisest kõrgem tõenäosus rinnavähki haigestuda ka siis, kui neil puuduvad selle vähivormiga seostatavad tuntud riskigeenid, teatab BBC. Ajakirjas Journal of Medical Genetics tutvustatud uuringu raames otsisid Suurbritannia teadlased 277 rinnavähijuhtumitega perekonna liikmetelt riskigeenide BRCA1 ja BRCA2 teatud variatsoone. Varasemad uuringud on näidanud, et kindlate variantidega riskigeenide omanikest naistel on 70. eluaastaks ligikaudu 85%line tõenäosus rinnavähki haigestuda. St Mary haigla meditsiinilise geneetika osakonna direktor Gareth Evans selgitas, et seni eeldati, et kui rinnavähiajalooga perekondade liikmetel ei ole antud vähivormi haigestumist soodustavaid geenivariante, on nende haigestumisrisk võrdne keskmise näitajaga. Antud uurimistöö lükkas aga selle arvamuse ümber, sest kui uurimistöös osalenud riskigeenideta naistest pidanuks keskmiste näitajate kohaselt 50. eluaastaks rinnavähki haigestuma vaid 2%, siis tegelikult diagnoositi rinnavähk neist 6,4%. Ekspertide sõnul näitab leid, et kohustuslikus korras peaksid rinnavähiuuringuid läbima kõik naised, kelle suguvõsas on esinenud rinnavähijuhtumeid.

Vaata ka: