MAREKI TERVISELEHT

10/19/2006

Verbaalne väärkohtlemine vähendab lapse keelevõimekust

Harvardi meditsiinikooli uurijad avastasid, et laste verbaalne väärkohtlemine võib neil püsivalt kahjustada aju keeletöötluse võimet, teatab New Scientist. Uurijate sõnul näitab leid antud tüüpi väärkohtlemise tõsidust ning peaks lastekaitsjaid julgustama selle vastu senisest aktiivsemalt võitlema. Eksperdid defineerivad verbaalset väärkohtlemist kui sagedast halvustavate või kritiseerivate märkuste tegemist, mille eesmärgiks on ohvrit naeruvääristada ning alandada. Martin Ticheri uurimisrühm kaasas uuringusse 17 verbaalselt, ent mitte mõnel muul moel lapsepõlves väärkoheldud inimest, ning 17 kontrollgrupi liiget, kes ei olnud lapsepõlves antud tüüpi väärkohtlemise ohvriks langenud. Võrrelduna teise grupi liikmetega oli verbaalselt väärkoheldud katsealustel aju keeletöötlemise ja -võimekusega seostatavas piirkonnas keskmiselt 10% vähem aju hallollust. Keelvõimekuse IQ-testides said sellised inimesed võrrelduna normaalse ajuehitusega eakaaslastega keskmiselt 10 punkti võrra madalamaid tulemusi. Leid on üks paljudest viimasel ajal avalikustatutest, mis näitavad, et lapsepõlves aset leidev väärkohtlemine mõjutab otseselt lapse aju normaalset arengut. Nii näiteks on leitud, et mittesugulaste poolt seksuaalselt väärkoheldud lastel on keskmisest kehvemini arenenud aju visuaalse informatsiooni töötlemise eest vastutavad piirkonnad.

Vaata ka: