MAREKI TERVISELEHT

11/02/2006

Vanadusdementsus on maailmas süvenev probleem

Ajakirjas PLoS Medicine tutvustatud Suurbritannia uurijate raportis hoiatatakse, et valitsused peaksid pöörama enam tähelepanu küsimusele, kuidas tõsta dementsuse ja teiste vaimse tervise probleemidega hädas olevate kõrges vanuses kodanike elukvaliteeti, sest kiiresti kasvav keskmine eluiga muudab need peagi praegusest oluliselt laiemalt levinud nähtuseks, vahendab Reuters. Dr Carol Brayne ja ta kolleegid Cambridge'i ülikoolist peavad ebatõenäoliseks, et teadus suudab tulevikus väga eakate inimeste puhul dementsuse teket ja vaimsete võimete olulist langust täielikult ennetada, kuigi teadus- ja meditsiiniuudistest võib sageli jääda suisa vastupidine ja oluliselt optimistlikum mulje. Briti uurijate väite aluseks on 13.004 65-aastase ja vanema inimese vaimse tervise võimekuse analüüs, mis näitas, et elu lõpuperioodil muutus neist dementseks ca 30%. Surres 95 aasta vanused või veelgi eakamad olnud inimestest olid aga dementsed koguni 58%. Kuigi mõnevõrra näib dementsuse teket vähendavat hea haridustase ning kuulumine kõrgemasse sotsiaalmajanduslikku klassi, elavad sellised inimesed keskmisest kauem, mistõttu viib kõrgema vanusega kaasnev suurem dementsusrisk antud faktorite mõjujõu miinimumini.

Vaata ka: