MAREKI TERVISELEHT

7/11/2006

Aspiriini tarvitamine ei vähenda insuldi tugevust

Itaalia neuroloogi Stefano Ricci uurimisrühma ajakirjas Stroke tutvustatud analüüsist ilmnes, et kolme päeva jooksul enne insulti ehk ajurabandust aspiriini tarvitamine ei vähenda vastupidiselt mõnede varasemate uuringute järeldustele insuldi ägedust, vahendab Reuters. Andmeanalüüsis võeti arvesse 17.850 insuldipatsiendi andmed, kellest 3820 teatasid, et kasutasid mõne päeva jooksul enne insulti aspiriini. Kuigi esialgu tundus üllatuslikult, et aspiriini manustamine koguni tõstab ajurabanduse tugevust, selgus andmete kooskõlla viimisel uuritavate vanuse, soo, insuldi tüübi ja teiste oluliste faktoritega, et insuldi raskuse ning aspiriini tarvitamise vahel puudub märkimisväärne seos. Ricci arvates andsid varasemad uurimistööd vastupidise tulemuse ennekõike seetõttu, et neis analüüsiti väikese hulga inimeste terviseandmeid, mis moonutas tegelikku olukorda. Mitmetes uurimistöödes on leidnud kinnitust, et aspiriini tarbimine vähendab meestel peamiselt infarkti- ja naistel ennekõike insuldiriski.