MAREKI TERVISELEHT

7/14/2006

Dinosauruste lapsepõlv oli suhteliselt muretu

Florida riikliku ülikooli teadurite uurimistööst ilmnes, et kiskjatest dinosauruste lapsepõlv oli suhteliselt muretu, ent pärast täisealiseks saamist vähenesid nende ellujäämisvõimalused drastiliselt, vahendab New Scientist. Fossiilseid leide analüüsinud uurijad väidavad, et enamik noorsaurusi sirgusid pärast kriitilisest beebieast väljumist paljunemisvõimelise vanuseni, ent seejärel hakkas nende arvukus kiiresti langema. Seega oli hiidsisalike "elumuster" väga sarnane tänapäeval elavate lindude ning imetajate samade näitajatega. Uurimistööd juhtinud Gregory Ericksoni sõnul selgitab see ka, miks leitakse nii harva noorsauruste luustikke - nad lihtsalt ei surnud noores eas eriti tihti. Kui näiteks tänapäeval elavatel krokodillidel on noorloomade suremus suhteliselt kõrge kannibalistliku käitumise tõttu, siis vähestelt leitud noorsauruste luudelt ei ole oma liigikaaslaste poolt nahkapistmisele viitavaid märke leitud. Küll aga on ränkadest haavadest märku andvaid ning liigikaaslaste tekitatud vigastusi leitud täiskasvanud kiskjasauruste luudelt. Asjatundjate hinnangul tekkisid need sobivate paaritumiskaaslaste, pesitsuskohtade ja nappide toiduressursside eest peetavate võitluste käigus.