MAREKI TERVISELEHT

7/13/2006

Valitsus hakkab koostama viljatusravi toetamise arengukava

Valitsus kiitis heaks rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo ettepaneku koostada viljatusravi toetamise arengukava aastateks 2007–2010, teatab PM Online. Naistearstide hinnangul on Eestis ligi 20.000 viljatut paari ehk kuni 40.000 inimest, kes kannatavad otseselt või kaudselt viljatuse all. Arengukava tulemusena peab viljatusravi muutuma senisest kättesaadavamaks ravi suurema kompenseerimise ja ravijärjekordade likvideerimise abil. Samuti on oluline täpsemalt uurida viljatuse põhjustajaid ja ulatust ning panustada probleemide ennetusse. Arengukava peaeesmärk on viia kunstliku viljastamise teel sündinud laste osakaal 2,5-3,5%kõigist sündidest. Euroopas on see osakaal 2-3% ja Taanis koguni 6% kõigist sündidest. Viljaturavi toetamise arengukava hinnanguline maht on 70 miljonit krooni aastas ja seda rahastataks riigieelarvest.