MAREKI TERVISELEHT

7/24/2006

Eesti Loodus tutvustab päikeseenergeetikat ning käpalisi

Päikeseenergeetikal on tulevikku, veenavad kaaneloos Eesti Looduse juulinumbri lugejat Jüri Krustok ja Enn Mellikov. Merelaevanduse muredega jätkab Tarmo Soomere: seekord on luubi all kiirlaevade tekitatud lained. Aasta puu rubriik selgitab seekord pajude traditsioonilisi kasutusviise vilepillist nahkaparkimiseni. Toomas Jüriado süüvib Euroopa Komisjoni elurikkuse-teemaliselt rohenädalalt saadud vastakatesse muljetesse. Intervjuu on sel kuul Bellis Kullmaniga, kelle uurimisala - seente ökoloogia ja süstemaatika võib asjasse pühendamata bioloogigi segadusse ajada. Geograaf Kalle Remm demonstreerib Elva ümbruse orhideede näitel, kuidas on tehisõppetarkvara abil võimalik ennustada ja kaardistada haruldaste liikide tõenäolisi leiukohti. Selle kandi käpalistest kirjutab lähemalt aga Liina Remm. Matkasellidele peaksid huvi pakkuma Kütioru looduskunstiraja ja Järvselja looduskaitseala tutvustused.