MAREKI TERVISELEHT

7/22/2006

Uuring: õhureostus suurendab surmaga lõppeva infarkti tõenäosust

Rootsi teadurite läbi viidud ning ajakirjas Epidemiology tutvustatud uuring näitas, et 30 aasta vältel Stockholmi piirkonna suurima õhureostusega aladel elanud inimestel oli keskmisest 23% suurem tõenäosus saada surmaga lõppev südameinfarkt , vahendab Reuters. Infarkti tekke üldist tõenäosust ei näi õhureostusega kokkupuutumine siiski uuringu andmeil tõstvat, ent eriti tihti leidsid uuritute südamesurmad aset väljaspool haiglat, mis näitab, et õhureostus võib olla nõndanimetatud äkksurma oluliseks vallandajaks. Kui õhureostuse lühiajalised tervisemõjud olid üldiselt teada ka seni, siis selle pikemaaegseid mõjusid tervisele pole veel eriti uuritud. Teadlased tegid südametervise riskide suurenemise kindlaks kõrvutades 1397 aastail 1992-1994 infarkti saanud Stockholmi elaniku ning 1870 samas elava terve võrdlusgrupi liikme elupiirkonna õhureostuse taset. Uurimistöös jälgiti õhus leiduva süsinikoksiidi, vääveldioksiidi, lämmastikoksiidi ja väikeosakeste (PM) kogust. Õhureostus võib suurendada surmaga lõppevate infarktide riski põhjustades kroonilisi põletikke, kiirendades ateroskleroosi süvenemist ning mõjutades südametööd ka otseselt.