MAREKI TERVISELEHT

7/24/2006

Täna avatakse e-tervise infotelefon

Seoses suurenenud huviga e-tervise teenuste vastu avatakse täna infotelefon 694 3943, millelt saab teavet e-tervise teenustega seonduva kohta, teatab sotsiaalministeerium. Infotelefonil saab küsida e-tervise seaduseelnõu valmimise ajaplaani ja kavandatavate andmekasutuse reeglite ning digitaalse terviseloo, digipiltide, digiregistratuuri ja digiretsepti projektide kohta.
Sotsiaalministeerium tahab välja arendada neli üleriigilist e-tervise teenust: digitaalne terviselugu, e-retsept, digiregistratuur ja digipilt. Teenuste loomist rahastatakse Euroopa Liidu Struktuurifondidest 36 miljoni krooni ulatuses. Digitaalne terviselugu võimaldab arstil kiiremini patsiendi kohta käivat infot saada. Digilugu peaks toimima hakkama 2008. aasta lõpus, teised projektid käivituvad varem ja liidetakse terviseloo süsteemiga. Esimene digiretsept on kavas väljastada 2007. aastal. Infotelefon on avatud tööpäeviti kl 9.00-17.00, väljaspool infotelefoni tööaega saavad inimesed saata oma küsimused meiliaadressile etervis@e-tervis.ee