MAREKI TERVISELEHT

7/27/2006

PM: arstide-õdede palgalepe ähvardab venima jääda

Kehtiv tervishoiutöötajate palgakokkulepe lõppeb sellel aastal ning arstid ja õed ootavad uuel aastal palgatõusu, läbirääkimistega võib aga minna kiireks, sest tulemusteni on vaja jõuda septembriks, kirjutab Postimees. Tervishoiutöötajate kutseorganisatsioonid on riigile oma palganõudmised esitanud. 2007. aastal soovivad arstid teenida tunnis praeguse 75 krooni asemel 110 krooni. Õed loodavad 39 kroonise tunnipalga tõusmist 60 kroonile ja hooldustöötajad tahavad 23 krooni asemel saada 32 krooni tunnis. Eesti Haigekassa kevadine prognoos lubab tervishoiutöötajatele 2007. aastaks 8 kroonist ja järgneval kahel aastal vastavalt 5 ja 4 kroonist tunnipalga tõusu. Konkreetseid pakkumisi ei saa aga ka Haigekassa esitada, sest rahandusministeeriumilt pole saabunud sotsiaalmaksu laekumise aruannet, mille põhjal vastavaid prognoose tehakse. Eesti Õdede Liidu presidendi Ester Pruudeni sõnul ei kavatse õed mitte mingil juhul leppida alla 50 kroonise tunnipalgaga. Eesti Arstide Liidu president Andres Kork leidis, et probleem on tõsisem, ja et tegelikult oleks tarvis suurendada riikliku tervishoiu kulutusi üldiselt. Vaja oleks tõsta tervishoiuteenuse kvaliteeti, näiteks kaotada pikad järjekorrad.