MAREKI TERVISELEHT

7/18/2006

Tartu Ülikoolis oli enim soovijaid arstiteaduskonda

Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe päevase õppe 70 erialale esitati tänavu 3680 avaldust ning kõige enam avaldusi esitati tänavu arstiteaduskonda õppima asumiseks, teatab PM Online. Riigieelarvelistele õppekohtadele esitas avalduse 2098 üliõpilaskandidaati, kellest vastuvõtutingimustele vastas ja vastuvõetuks osutus 1536 ning riigieelarvevälistele õppekohtadele esitati avaldusi 1582, millest 1294 võeti vastu. Lävendipõhise vastuvõtuga õppekavadele laekus enim avaldusi majandusteaduskonda (339) ja õigusteaduskonda (215). Populaarseim eriala, kuhu kandideeriti paremusjärjestuse alusel, oli arstiteadus. Sinna esitas avalduse 441 inimest. Kuna arstiteaduskonda võetakse vastu 135 tudengit, oli konkurss 2,333 inimest ühele kohale.