MAREKI TERVISELEHT

7/29/2006

Uuring: autismi esinemise tõenäosus ei olene sünnikuust

Mount Sinai meditsiinikooli teaduri dr Abraham Reichenbergi ja ta kolleegide uurimistöös lükati ümber laialt levinud arvamus, et inimese autismirisk on seotud ta sünnikuuga, kirjutab Reuters. Kui mõnede psüühikahäirete, näiteks skisofreenia, esinemise tõenäosus on uuringutes tõepoolest sünniajaga seostatud, siis autismi osas läbi viidud vastavad uuringud on seni andnud vastuolulisi tulemusi. Reichenberg selgitas, et loomulikult ei ole teatud ajal sündimise ning kindlatesse tõbedesse haigestumise suurenenud tõenäosuse puhul mingisugust seost horoskoopidega, vaid sünniaeg mõjutab lihtsalt seda, milliste sesoonsete haigustekitajatega inimene emakõhus viibides kokku puutub. Nii näiteks võib lapse tervisepilt sõltuda sellest, kas ta ema nakatub raseduse ajal grippi. Reichenbergi sõnul mängivad antud seose puhul suurt rolli ka toitumise eripärad erinevatel aastaaegadel. Teadlased analüüsisid ajakirjas American Journal of Psychiatry tutvustatud uurimistöö käigus 311.169 Iisraeli kodaniku sünniaega ning autismi esinemise tõenäosust ning ei leidnud nende vahel mingisugust seost.