MAREKI TERVISELEHT

7/28/2006

Eestis laiendatakse kuue linnu- ja loomaliigi kaitset

Keskkonnaminister allkirjastas juulis määrused, millega tagatakse kuue kaitsealuse linnu- ja loomaliigi kaitse ka väljaspool kaitsealade piire, teatab ETV24. Püsielupaikadena võeti kaitse alla 39 must-toonekure (pildil) ja 11 suur-konnakotka pesapaika, mis asuvad kokku 2374 hektaril ja kus peamised piirangud on seatud metsaraiele. Nahkhiireliikide püsielupaigad lähevad kaitse alla Vääna-Vitis, Vääna-Postis ja Laagris eesmärgiga säilitada neile talvitumisalad Peeter Suure merekindluse blindaažides ning maa-alustes käikudes. Kaitse alla võeti kõrede ja kivisisalike seitse püsielupaika karjäärides kokku 276 hektaril. Mõlema liigi jaoks on oluline, et liivakarjäärides oleks tagatud elupaikade pidev muutumine ehk oleks takistatud nende kinnikasvamine. Seega on kaevandustegevus lubatud, kuid kooskõlastatult kohaliku keskkonnateenistusega. Lendoravate püsielupaigad võeti kaitse alla 26 kohas kogupindalaga 1264 ha. Et ka tulevikuks püsiksid lendoravale sobivad metsaosad, on neis metsaraie lubatud kohaliku keskkonnateenistuse nõusolekul. Keskkonnateenistus annab koostöös ekspertidega soovitused, kuidas teha raiet lendorava elutingimusi kahjustamata.