MAREKI TERVISELEHT

7/20/2006

Vaesus muudab keharakud vanemaks

Suurbritannia teadurite uurimistööst ilmnes, et madalamasse sotsiaalmajanduslikku gruppi kuuluvate inimeste keharakud vananevad rikkamate kaaskodanike keharakkudest märkimisväärselt kiiremini, kirjutab New Scientist. Madalama sissetulekuga ning vähemtasustatavat käsitsitööd tegevad inimesed surevad "ajuga töötavatest" ning paremat palka saavatest eakaaslastest oluliselt sagedamini enneagselt vähi, südameinfarkti ning insuldi tagajärjel. Hinnanguliselt põhjustab vähemalt kolmandiku neist ränkadest tõbedest vaesema elanikkonna seas laiemalt levinud ülekaalulisus, suitsetamine ning ebatervislikud eluviisid laiemalt. Ent nüüd avastasid 1552 naise vere valgeliblesid uurinud Tim Spector ja ta kolleegid Londoni St Thomase haiglast, et madalamalt tasustatavat käsitsitööd tegevate naisterahvaste rakud vananevad samuti kiiremini ja seda isegi juhul, kui ebatatervislike eluviiside laiem levik eelnevalt arvesse võetakse. Keskmiselt olid nende rakud 7-9 aastat "vanemad" kui sama sünniajaga mittekäsitsitööd tegevate naiste keharakud. Rakkude vananemise kiiruse tuvastamiseks mõõtsid teadurid kromosoomide otsi kaitsvate telomeeride pikkust. Telomeerid muutuvad iga raku jagunemisega pisut lühemaks ning seega võib järeldada, et mida lühemad on telomeerid, seda enam on rakud jagunenud. Spectori hinnangul on tuvastatud ja esmapilgul üsna üllatava seose põhjuseks tõik, et madalama sissetulekuga ning sotsiaalmajanduslikku põhjakihti kuuluvad naised peavad taluma suuremat igapäevast psühholoogilist stressi, mille tõttu on nende keharakud saanud laialdasemaid oksüdatiivseid kahjustusi. Teadlane lisas, et väga suure tõenäosusega ilmneb sama seos ka meeste puhul.