MAREKI TERVISELEHT

7/19/2006

Inimesed püüdlevad rannikualadele

Columbia ülikooli Maainstituudi kliimasüsteemide uuringukeskuse teadurite koostatud kaardil prognoositakse, millistesse maailma piirkondadesse rännatakse enim ja kus väheneb elanikkond kõige rohkem kuni aastani 2025, kirjutab LiveScience. Ennustusest selgub, et elanike arv kasvab järgmise 20 aasta jooksul kõige kiiremini rannikualadel ja ka praegu väga suure asustustihedusega arenguriikides. Kaardikoostajad märgivad, et võrrelduna 1995. aastaga kasvab aastaks 2025 rannikust kuni 100 kilomeetri kaugusel elavate inimeste arv umbes 35% võrra. Sellise rändetrendi tõttu satub kliima globaalse soojenemise tõttu sagedasemateks muutuvate suurtormide, üleujutuste ja teiste rannikualasid mõjutavate ekstreemsete ilmastikunähtuste meelevalda maailmas 2,75 miljardit inimest. Kui praegu elab maailmas 6,5 miljardit inimest, siis aastaks 2050. kasvab see arv hinnanguliselt 9 miljardini.