MAREKI TERVISELEHT

9/18/2006

Geen võimaldab valida kiire vananemise ja suurema vähiriski vahel

Teadusajakirjas Nature tutvustatud kolme erineva teadusrühma uurimistöös leiti, et vähkkasvajate tekke ja arengu pärssimisega seotud geen p16INK4a mängib olulist rolli ka selles, millal teatud kindlad rakud organismis lõpetavad paljunemise ja hakkavad tagasipöördumatult hääbuma, teatab LiveScience. Kui rakud vananevad, muutub p16INK4a aktiivsemaks, mis tähendab sisuliselt seda, et rakkudel on suurem kaitse vähi eest, ent nad kaotavad võime poolduda. Mittepoolduvad rakud surevad aga välja ning neid ei asendata. Värsked uurimistööd näitavad, et vananemisega kaasnev füüsiline ja vaimne taandareng ei tulene vaid organismi "ärakulumisest", vaid rakutasandil toimuvatest protsessidest, mis on meile "sisse programmeeritud" ning kaitsevad meid vananedes sagedasemateks muutuvate kopeerimisvigade eest. Geneetiliselt muundatud hiirtel läbi viidud eksperimendid näitasid, et defektse geeniga p16INK4a närilistel jätkasid rakud pikemalt pooldumist, ent neil tekkis enam ja rängemaid vähkkasvajaid. Üliaktiivse p16INK4a geeniga hiired vananesid aga enneaegselt. Katsetes tehti kindlaks seegi, et eakatelt isenditelt eraldatud rakud pidasid oma vanust meeles ning käitusid "eale" vastavalt ka siis, kui nad siirdati noorte hiirte organismi. See tõik sunnib kahtlema teooriates, mille kohaselt on täiskasvanud tüvirakud koekahjustuste ravimisel sama suure potentsiaaliga kui embrüolised tüvirakud. Ühes uuringus osalenud Michigani ülikooli teaduri Sean Morrisoni sõnul näitab leid, miks vanemal koel on oluliselt nõrgem regenereerumisvõime kui noorel koel - vana mitte kude ei "kulu ära", vaid lülitab end aktiivselt välja, ilmselt end vähirakkudeks muutumise eest kaitstes. Teadlaste sõnul on vähitekke ja vananemisega siiski seotud kindlasti rohkem kui üks geen ning seega on võimalik, et näiteks 5-6 geeni aktiivsust ja koosmõju kombineerides on tulevikus võimalik alandada inimese vähiriski miinimumini ning elimineerida samal ajal ka kiire vananemise protsessid või vananemist koguni "tagasi pöörata".