MAREKI TERVISELEHT

9/20/2006

Alguse sai Eesti-Soome asbestiprojekt

1. septembril algas sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja Soome Töötervishoiu Instituudi partnerlusprojekt “Asbestiga seotud töötervishoiu ohutuse tagamine”, mis peaks kaasa aitama Euroopa Parlamendi ja nõukogu asbestidirektiivi rakendamisele Eestis, teatab TAI. Projekti eesmärgiks on kaasa aidata asbesti sisaldavate toodete kasutamise keelustamisele, aga samuti parandada ehitusobjektide asbestikaardistamist, tööohutust ja säästa keskkonda lammutustöödel ja jäätmekäsitluses. Eestis on viimase poole sajandi vältel kasutatud asbesttsemendi valmistamiseks ja isolatsioonimaterjalina ehitustel peamiselt Venemaal kaevandatud krüsotiili, mis on asbesti üks vorme. Vähemal määral, seda ennekõike laevaremonditehastes, kus on remonditud välisriikides ehitatud laevu, on meie töölistel olnud kokkupuudet ka teiste asbesti vormidega. Projekti raames on kavas uurida 300 peamiselt ehitusala- ja laevaremonditöölist, kes on pikema aja vältel kokku puutunud asbestitolmuga oma töökohal, et avastada nende hulgas asbestist tingitud tervisekahjustusi. Eesti arstidele korraldatakse koolitusi asbestist tingitud haiguste diagnoosimise ja kutsehaiguste registreerimise alal. Kuivõrd elanikkonna teadmised asbesti tervistkahjustavast toimest on puudulikud, siis on projekti olulisimaks osaks teavitamine ja koolitus. Asbestiga kokkupuude põhjustab inimesel erinevaid vähivorme ning kopsukahjustusi.