MAREKI TERVISELEHT

9/07/2006

Eestis, Lätis ja Leedus on kõige rohkem naisteadlasi

Euroopa statistikaameti Eurostat värske raporti järgi on Eestis, Lätis ja Leedus naiste osakaal teadlaste ja inseneride hulgas suurim Euroopas, seejuures on Eestis naiste üldine tööhõive tase Euroopa kõrgeim, teatab PM Online. Augustis avaldatud Eurostati ametlikest statistilistest näitajatest 2004. aasta kohta selgub, et Eestis on üle poole ehk 51 protsenti teadlastest ja inseneridest naissoost. Meie lõunapoolsetes naaberriikides on see näitaja aga veel kõrgem - Lätis 51,4 protsenti ja Leedus koguni 55,5 protsenti. Samas on naistöötajate üldist osakaalu teaduse- ja tehnoloogiasektoris arvestades teadlaste ja inseneride hulk nende seas ka Balti riikides endiselt suhteliselt väiksem kui meestel. Ühtekokku töötab Eestis selles sektoris 84.000 inimest ja neist tervelt 69,2 protsenti on naised. Lätis ja Leedus on see näitaja veidi üle 65 protsendi.