MAREKI TERVISELEHT

9/28/2006

Valitsus üritab parandada arstiabi kättesaadavust

Täna kiideti valitsuse istungil heaks Eesti Haigekassa seaduse muutmise ettepanek, millega saab haigekassa jaotamata tulemit kasutada arstiabi kättesaadavuse parandamiseks, teatab sotsiaalministeerium. Haigekassal on eelnõu järgi võimalik võtta kasutusele eelmiste perioodide jaotamata kasum 20% ulatuses. See suunatakse tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks, mille tulemusena lühenevad eriarstiabi ravijärjekorrad ja teenused muutuvad patsientidele paremini kättesaadavaks. Hetkel on haigekassa juhatus teinud lisaraha kasutamiseks mitmeid ettepanekuid, näiteks parandada reumaatiliste haiguste, Crohn’i tõve ja onkoloogiliste tsütostaatiliste haiguste ravis kasutatavate ravimite kättesaadavust. Plaan on ka ühtlustada eriarstiabi järjekordade pikkusi, lühendades ülipikki järjekordi endoproteeside paigaldamise ja katarakti operatsioonide osas. Kolmanda ettepaneku kohaselt kahekordistatakse perearstide kaugustasude piirhindu, et motiveerida perearste töötama maapiirkondades.

Vaata ka:
Haigekassa eelarve suureneb 2007. aastal 22%
Jõustuvad muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades