MAREKI TERVISELEHT

9/28/2006

Valitsus kiitis heaks viljatusravi toetamise

Valitsus kiitis täna heaks viljatusravi toetamise aluspõhimõtted aastatel 2007-2010 ja viljatusravi toetamise aluspõhimõtete rakenduskava samaks perioodiks, teatab PM Online. Väljatöötatud tegevuste eesmärk on viljatuse riskitegurite vähendamine ja viljatusravi teenuse kättesaadavuse tagamine. Viljatusravi toetamise üks põhieesmärke on saavutada sündivuse tõus taastetasemeni. Viljatusravi toetamise aluspõhimõtetes kirjeldatud tegevusi viivad ellu Eestis tegutsevad viljatusravi kliinikud koostöös haigekassa ja sotsiaalministeeriumiga.
Tegevusi rahastatakse riigieelarvest selleks ettenähtud sihtotstarbelistest vahenditest ja haigekassa ravikindlustuse eelarvest. Viljatusravi toetamise aluspõhimõtete rakendamiseks aastatel 2007 – 2010 vajalikud kulud kokku on 242,3 miljonit krooni.

Vaata ka:
Valitsus hakkab koostama viljatusravi toetamise arengukava
Aastail 2004-2005 sündivus Eestis kasvas