MAREKI TERVISELEHT

9/20/2006

Passiivne suitsetamine suurendab nurisünnituse riski

Ajakirjas Epidemiology tutvustatud Rootsi Karolinska instituudi teadurite uurimistööst selgus, et passiivne suitsetamine võib rasedatel naistel suurendada nurisünnituse riski, teatab Reuters. Uurimistööd juhtinud Dr Lena George märkis, et kui varasemates sarnastes uurimistöödes on aluseks võetud rasedate eneste ligikaudsed hinnangud sellele, kui sageli nad passiivse suitsetaja staatusesse sattusid, siis nüüdse uurimistöö alusandmed olid oluliselt täpsemad ning põhinesid vereproovide teel kindlaks tehtud vere nikotiini markeri kotiniini tasemel. Uuringu raames jälgiti 463 nurisünnitanud ja 864 normaalse raseduskuluga naise tervisenäitajaid. Andmeanalüüsi käigus selgus, et passiivsetest suitsetajatest rasedad nurisünnitavad 67% suurema tõenäosusega kui teisese sigaretisuitsuga kokku mitte puutunud naisterahvad. Samuti selgus, et suitsetavatel naistel esineb nurisünnitusi mittesuitsetavatest naistest kaks korda suurema tõenäosusega.