MAREKI TERVISELEHT

9/06/2006

Põhja-Jäämeri muutub aina magedamaks

Woods Hole'i merebioloogia laboratooriumi teaduri Bruce Petersoni ning ta töörühma uurimistöös leiti kinnitus kahtlustele, et Põhja-Jäämeri muutub aina magedamaks, teatab New Scientist. Kliima globaalse soojenemise tõttu on Põhja-Jäämeri magestunud juba viimase poole sajandi vältel ja pole märgata vähimaidki märke sellest, et see suundumus võiks muutuda. Uurijate sõnul on selle põhjuseks sademete hulga oluline suurenemine Arktika regioonis ning aina kiiremini ja laialdasemalt sulavad jääkate ning liustikud. USA teadurite arvutused näitavad, et ajavahemikul 1965-1995 sattus lisasademete ning jõgede kaudu Põhja-Jäämerre magedat vett ligikaudu 20.000 km3 võrra tavalisest enam. Sulav merejää lisas veel 15.000 km3 ning liustikud 2000 km3. See magevee kogus on võrdelises seoses Põhja-Jäämere magestumisega antud perioodil, kinnitavad teadlased. Kuna Põhja-Jäämere soolasus on üks Golfi hoovuse "mootoreid", kardavad kliimauurijad, et hoovus võib aeglustuda või koguni täielikult peatuda ning see tähendaks suurele osale Põhja-Euroopast senisest palju jahedamat kliimat.