MAREKI TERVISELEHT

9/21/2006

Tartu Ülikool korraldab käitumis- ja terviseteaduste konverentsi

TÜ käitumis- ja terviseteaduste doktorikool korraldab 25.–27. septembrini 2006 Nelijärve puhkekeskuses esimese Põhjamaade ja Balti riikide käitumis- ja terviseteaduste konverentsi, millest võtab osa ligi 90 selle valdkonna teadlast ja doktoranti, teatas Tartu Ülikool. Konverentsi ettekannetes käsitletakse emotsioonide ja tunnetuse neuraalsete alusmehhanismide määratlemist, aju uurimise meetodeid, arengu-, isiksuse- ja liikluspsühholoogiat, meditsiinilist käitumisteadust ning geenide ja keskkonna vastasmõju. Ürituse üheks peaesinejaks on maailma nimekamaid psühholooge, endine Soome Teaduste Akadeemia president Risto Näätänen. Konverentsil osalevad Soome, Rootsi, Taani, Norra, Venemaa, Leedu, Läti ja Eesti käitumis- ja terviseteaduste valdkonna teadlased ja doktorandid.