MAREKI TERVISELEHT

9/21/2006

Täiskasvanud tüvirakkudest pole infarktikahjustuste ravimisel erilist kasu

Südameinfarkti üle elanud patsientidele nende eneste luuüdist pärinevate täiskasvanud ehk somaatiliste tüvirakkude süstimisest oli südamekahjustuste parandamisel vähe abi, selgus CNNi teatel meditsiiniajakirjas New England Journal of Medicine avaldatud kolmest erinevast uurimistööst. Avastus näitab, et infarktikahjustuste ravis ning lugematutel muudel sarnastel meditsiinilistel eesmärkidel ei ole täiskasvanud tüvirakkudega tõenäoliselt võimalik soovitud raviefekti saavutada ning eelistada tuleks embrüolisi tüvirakke, mille kasutamine on aga seotud eetiliste ja moraalsete küsitavustega, kuna nende eraldamise käigus varajases arengustaadiumis doonorembrüo hävineb. Seetõttu on paljudes maailma riikides embrüoliste tüvirakkude teaduslikes ja meditsiinilistes uuringutes kasutamine kas täielikult keelustatud või seadustega olulisel määral piiratud. Viimase 15 aasta vältel läbi viidud laborikatsed on näidanud, et embrüolised tüvirakud on suutelised muutuma inimese südamelihase rakkudeks, ent inimkatseid ei ole ses vallas veel korraldatud. Kolm värsket uurimistööd vaatlesid vaid täiskasvanud tüvirakkude mõju südameinfarktist toibuvatele patsientidele ning nende näol on tegemist kõige laialdasema antud meditsiinivaldkonna vaatlusega läbi aegade. Ühes Norra ja kahes Saksamaa teadurite uuringus ei leitud seda tüüpi tüvirakkudel olevat kas üldse või registreeriti neil vaid marginaalseid positiivseid mõjusid infarktijärgses ravis. Maailmas on arvukalt ettevõtteid ja kliinikuid, mis pakuvad südamelihase infarkti üle elanud patsientidele täiskasvanud tüvirakkudel põhinevat taastusravi, ent värsked uurimistööd sunnivad ekspertide kinnitusel nende meetodite efektiivsuses tõsiselt kahtlema.