MAREKI TERVISELEHT

9/23/2006

Teatati "eetiliste tüvirakkude" loomisest

Ajakirja Stem Cells veebilehel tutvustatud Hispaanias töötava uurija Miodrag Stojkovici ja ta kolleegide uurimistöö käigus loodi kogum ehk liin inimese embrüolistest tüvirakkudest, mis pärinevad iseeneslikult varajases staadiumis arenemast lakanud embrüost ja võivad seega olla lahenduseks antud valdkonna uuringutega seotud eetilistele ja moraalsetele küsitavustele, teatab LiveScience. Uurijad said enese käsutusse 132 peatunud arenguga inimembrüot, mille pooldumine oli seiskunud 12-24 tundi pärast teket. Kolmteist sellises varajases staadiumis embrüot olid arenenud teistest oluliselt kaugemale ja jõudnud 16-24 raku tasemele. Ühest sellisest iseeneslikult peatunud arenguga embrüost õnnestus teadlastel eraldada mõningaid tüvirakke ning kasvatada neist elujõuline ja teaduslikuks tööks ning meditsiiniliseks otstarbeks sobiv liin. Stojkovici kinnitusel näitasid mitmed katsed, et rakud käituvad normaalselt. Ekspertide kinnitusel võib selline embrüoliste tüvirakkude kogumise viis olla lahenduseks antud valdkonda painavatele eetilistele probleemidele, sest iseeneslikult peatunud ja seega nii või teisiti hävimisele määratud embrüotest rakkude eemaldamine peaks olema vastuvõetav ka tüviraku-uuringute kõige vihasematele kriitikutele. Columbia ülikooli meditsiinikeskuse tüvirakuspetsialisti Dr Donald W. Landry kinnitusel on küsimus, kas surnud embrüotelt võib võtta tüvirakke sisuliselt samane küsimusega, kas ajusurnud patsientidelt on eetiline võtta siirdamiseks doonoroganeid. Küll aga tõstatub antud juhul küsimus, miks embrüo areng ikkagi iseeneslikult peatus ja mõnede asjatundjate hinnangul võib selliste tüvirakkude kasutamine ravis olla vastutustundetu, sest need võivad eneses kanda veel avastamata ning ohtlikke defekte.

Vaata ka:
Inimese embrüolised tüvirakud taastasid rottidel osaliselt nägemise
Tüvirakud taastasid halvatud rottidel liikumisvõime