MAREKI TERVISELEHT

9/22/2006

Uuring: õhusaaste lühiajaline tõus tõstab teatud tüüpi ajurabanduse tõenäosust

Jaapani uurijad leidsid ajakirjas Occupational and Environmental Medicine tutvustatud uuringus seose õhus hõljuvate saasteosakestega kokkupuutumise ning ligikaudu 1-2 tundi hiljem teatud tüüpi insuldi ehk ajurabanduse tõttu aset leidnud surmajuhtumite vahel, teatab Reuters. Kuna 24 tunni keskmine saasteosakeste tase ei näi insuldiriski mõjutavat, näitab uurimistöö, et õhusaaste määrasid tuleks mõõta ja avalikustada vähemalt 2-tunnise vahega. Saasteosakesed (particulate matter - PM) kujutavad enesest ennekõike sõiduautodest ja sealhulgas peamiselt diiselmootorite töö mõjul õhku paiskuvaid aineosakesi. Kyoto ülikooli epidemioloog Dr Shin Yamazaki ja ta kolleegid kogusid seitsmest Jaapani linnast aastaist 1990-1994 pärinevaid andmeid kuni 7 mikromeetrise läbimõõduga (PM7) või suuremate saasteosakeste koguste ning teiste õhusaaste näitajate kohta ning viisid need kokku andmetega õhutemperatuuridest ning registreeritud surmajuhtumitest isheemilise ja hemorraagilise insuldi tagajärjel. Andmeanalüüsi käigus avastati, et ajutine PM7 tüüpi saasteosakeste taseme tõus õhus kergitas soojematel kuudel umbes 1-2 tunni möödudes letaalsete hemorraagiliste insultide arvu peaaegu 2,4 korda. Isheemilise insuldi puhul ning 24-tunnise stabiilselt kõrge saasteosakeste taseme puhul sama seost ei tuvastatud. Uurimistöös leiti ka, et surmaga lõppevat isheemilist insulti leiab keskmiselt aset enam sooja õhutemperatuuri valitsedes ning surmava hemorraagilise insuldi juhtumite arv kasvab keskmisest enam just külmade ilmadega.