MAREKI TERVISELEHT

9/14/2006

USA uurijad võtavad vaatluse alla aju-, munasarja- ja kopsuvähi

Ameerika Ühendriikide riiklike terviseinstituutide (NIH) algatusel ellu kutsutud ambitsioonika vähitekkeni viivate geneetiliste muutuste kaardistamise projekti Vähigenoomi Atlas esimeses faasis keskendutakse ajuvähkidele, munasarjavähile ning kopsuvähile, teatab Reuters. Ainuüksi Ameerika Ühendriikides diagnoositakse antud kolme vähiliiki aastas enam kui 210.000 inimesel. Kopsuvähk viib aastas hauda umbes 162.000, emakavähk 15.000 ja ajuvähk 13.000 ameeriklast. Vähigenoomi Atlase projekti abiga loodetakse kindlaks määrata sadu või koguni tuhandeid vähitekkega seotud senitundmatuid geenikombinatsioone, mis hõlbustab olulisel määral uute ravimite ja varajase diagnoosimise meetodite väljatöötamist. Esimeses faasis valiti lähemaks uurimiseks just mainitud kolm vähiliiki seetõttu, et USA ekspertide kinnitusel on nende kohta olemas õige kogus vajaliku kvaliteediga näidiseid.