MAREKI TERVISELEHT

9/13/2006

Farmakogeneetika vilju soovitakse pakkuda ka vaestele riikidele

Põhja-Carolina ülikooli teaduri Howard McLeodi algatusel kokku tulnud aktivistid soovivad egiidi all Algatus Farmakogeneetika Igale Rahvale (PgENI) viia farmakoloogia ning geneetika viimased avastused kõigi maailma riikide patsientideni, teatab New Scientist. Kahe mainitud uurimisharu tormiline areng viimasel ajal on tekitanud olukorra, kus rikaste lääneriikide meditsiinis muutub peagi kättesaadavaks nõndanimetatud isikustatud meditsiiniteenus. See tähendab, et tohtri juurde tulnud patsiendile tehakse geeniuuringud, mille abil saab selgeks teha, kas tal esineb teatud tüüpi geenivariante, mis muudavad mõne kindla ravimi kasutuks või toovad selle kasutamise puhul kaasa koguni soovitule suisa vastupidiseid tulemusi. Enamik riike ei saa aga enesele lubada kõikide patsientide geneetilist testimist, mistõttu tekkis McLeodil antud teemat mõttekaaslastega arutades küsimus, millist kasu saavad siis teadussaavutustest maailma ülejäänud riikide elanikud. Möödunud aasta vältel on McLeod ja ta kolleegid Washingtoni ülikoolist loonud andmebaasi geenivariantidest, mis võivad mõjutada maailmas enimkasutatavate ravimite efektiivsust või toksilisust. Neile andmetele on lisatud info selle kohta, kui palju esile toodud geenivariatsioone teatud maailma inimpopulatsioonides keskmiselt esineb. Selle töö tulemusena on hakanud välja joonistuma see, milliste ravimite määramine millistes maailma piirkondades võib anda parima ravitulemuse. Kuna paljude maailma piirkondade elanike geneetika kohta on avaldatud kas väga vähe või üldse mitte antud projekti raames kasutatavat infot, on PgENI uurijad pöördunud iseseisvalt 20 riigi geneetikute poole palvega aidata neil vajalikke andmeid koguda. Koostööd tehakse ka paljude riikide tervishoiuametnikega. Nüüd plaanivad PgENI entusiastid küsida rahalist toetust Bill ja Melinda Gatesi Fondilt, et luua selle abil 104 maailma riiki hõlmav andmebaas ja finantseerida 9 lokaalset kontorit, kus õpetatakse meedikutele ja teadlastele farmakogeneetika põhimõtteid.