MAREKI TERVISELEHT

9/14/2006

Firmad jätavad töötajate tervise hooletusse

Kuigi juba kuus aastat peavad ettevõtted koostama analüüsi ohtudest oma töötajate tervisele, selgub tööinspektsiooni uuringust, et sellega tegeleb vaid ligi kolmandik tööandjaist, kirjutab Postimees. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses pole sätestatud, kes riskianalüüsi tegema peab. Sotsiaalministeeriumi töötervishoiu peaspetsialisti Inna Vabamäe sõnul tähendab see, et näiteks mõnes viie-kuueliikmelises firmas võivad töötajad lihtsalt ise maha istuda ja arutleda, mis neile ohtlik olla võiks. Tallinna ja Harjumaa tööinspektsiooni juhataja Jaan Kivialli sõnul on ameti esimese poolaasta aruande hinnang, et 30,8% ettevõtetest on tehtud nõuetele vastav riskianalüüs, liialt optimistlik. Kivialli sõnul jätab ka tervisekontroll tihti soovida. Kuigi töötajate tervist kontrolliv arst peab juba enne kontrolli tutvuma firma töökeskkonnaga, jäetakse see tihti tegemata.